Pénzügyi-Számviteli Rendszer

A ComboSoft - Pénzügyi-Számviteli rendszer 1999 óta van jelen a hazai piacon, megcélozva elsősorban azon cégeket, amelyek komoly és megbízható pénzügyi rendszert szeretnének használni elérhető áron.

Rendszerük legfőbb erőssége, hogy mind az ügyviteli, mind a fejlesztési oldalon nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek állnak, ezáltal az egyértelmű és letisztult ügyviteli folyamatok gyors és könnyű használattal párosulnak.

Az alábbiakban a rendszer főbb szolgáltatásairól olvashat néhány mondatban, további érdeklődés esetén pedig ingyenes helyszíni bemutatóval állunk rendelkezésére.

 

 

A Pénzügyi-Számviteli Rendszer jellemzői

 • Vevő, szállító folyószámla kezelés, automatikus folyószámla rendezés, kézi pontozási lehetősége
 • Határidőn túli vevő kinnlevőségek, szállítói tartozások, várható bevételek és fizetési  kötelezettségek kezelése
 • Folyószámla kompenzálás automatikus könyvelése
 • Teljes körű ÁFA nyilvántartás (EU termék és szolgáltatás, import, fordított, halasztott ÁFA automatikus könyvelése)
 • Bevallások (65A, 65M, A60) átadása az ÁNYK rendszernek
 • Fordított adózás keretén belül értékesített és beszerzett termékekhez kapcsolódó adatok (VTSZ, mennyiség) kezelése és átadása az ÁNYK rendszernek (65A - 07,08)
 • Pénzforgalmi áfa automatikus kezelése és könyvelése
 • Áfa automatikus könyvelése bármely időszakra, évek között is
 • Főkönyvi számlaszámokhoz kapcsolódó, szabadon összeállítható gyűjtőcsoportok, gyűjtők kezelése (számlatükrön mellett további 4 dimenzióban)
 • Aktív, passzív időbeli elhatárolások automatikus könyvelése, akár több évre előre is, évnyitás nélkül
 • Banki adatok automatikus feldolgozása és könyvelése (nyitott folyószámlához rendelés, szabályok készítése)
 • Utalandó adatok átadása banki rendszereknek és ezek automatikus könyvelése adott értéknapra
 • Házipénztár modul (bevételi ill. kiadási pénztárbizonylatok, pénztár jelentés készítése)
 • Pénztár modulban kerekítés automatikus könyvelése
 • Bármikor lekérhető az összes lista, kimutatás, bármely időszakra
 • Időszaki és áfa zárási lehetőség és visszanyitás, akár forgalmi naplónként is
 • Több nyelven is beállítható számlatükör, mérleg és eredmény kimutatás
 • Összes lista, kimutatás többféle szempont szerinti lekérdezése és formázott Excel táblázatban történő megjelenítése
 • Controlling modul, szabadon összeállítható kimutatások a főkönyvi rendszer bármely adatából, akár több cégből, több évből is
 • Felhasználó által szabadon összeállított Excel kimutatásoknak adatok átadása a főkönyvi rendszer bármely adatából, akár több cégből, több évből is
 • Kiegészítő melléklet modul (DOC formátum készítése)
 • Több cégről, több évről lekérhető listák, mérleg és eredmény kimutatás, egyéb kimutatások
 • Árfolyamnyereség ill. veszteség automatikus könyvelése, részfizetés, más devizanemben történő kiegyenlítés, valamint kompenzálás esetén is
 • Devizás tételek automatikus átértékelése bármely időszakban
 • Devizabank, valutapénztár (FIFO, átlagárfolyam kezelés)
 • Árfolyamtörzs (MNB árfolyamok automatikus letöltése)
 • Választható másodlagos költségelszámolás és automatikus költségátvezetés
 • Forgalmi költség átvezetés automatikus könyvelése
 • Főkönyvi pontozás
 • Eltérő üzleti év kezelése
 • Eltérő devizanemben történő könyvelés
 • Automatikus éves zárás-nyitás, többszöri zárási lehetőséggel és visszanyitással
 • Egyenlegközlő, fizetési felszólítások, kamatterhelő levelek készítése (saját levélformátum megadása)
 • Késedelmi kamat számolása (cégenként, partnercsoportonként, partnerenként megadható kamatszázalékok) tényleges és várható kamatra is
 • Költségátalány automatikus könyvelése
 • Törzsadatokba és bármely forgalmi naplóba adatbeolvasási lehetőség Excel formátumból
 • Külső, más számlázó rendszerek által készített számlák fogadása
 • Magyar Könyvvizsgálói Kamara (Audit XML export)
 • Menüszinten beállítható jogosultsági rendszer
 • Gyors rögzítés egér használata nélkül
 • Korlátlan számú cég kezelése
 • Távoli elérés, bárhonnan, bármennyien dolgozhatnak egyszerre a rendszerben

 


 

 Eszközgazdálkodási és készlet rendszer modul jellemzői

 • Számviteli Törvény és Társasági Adó szerinti elszámolás
 • Lineáris, teljesítményarányos, degresszív elszámolási mód
 • Számlatükörtől függetlenül, részletesebb bontásban megadható eszközcsoportok
 • Szabadon megadható állományváltozási jogcímek
 • Másodlagos költségelszámolás kezelése, főkönyvi feladáskor automatikus költségátvezetés
 • Értékcsökkenés számítása bármely időszakra (hónap, negyedév, félév, év)
 • Terven felüli értékcsökkenés automatikus kezelése
 • Eszközcsoportok közötti átvezetés
 • Leírási kulcs változás
 • Automatikus leltári szám, megadható formátum
 • Több devizanemben történő rögzítés lehetősége
 • Maradványérték és fejlesztési tartalék kezelése
 • Kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartása
 • Eszközök csoportos kezelése
 • Tartozékok kezelése
 • VTSZ, ÉJ törzs
 • Állományváltozások, értékcsökkenések főkönyvi feladása, akár a főkönyvnek szükséges gyűjtő bontásban is
 • Főkönyvi feladás törlése és új feladás készítése
 • Összes lista, kimutatás többféle szempont szerinti lekérdezése és Excel táblázatban történő megjelenítése
 • Telephely, dolgozó megadása, leltár funkció
 • Felhasználó által – az eszköz alap adatain kívül - szabadon bővíthető adatok
 • Vonalkódos leltár kialakítása, vonalkód nyomtatása
 • Menüszinten beállítható jogosultsági rendszer
 • Gyors rögzítés egér használata nélkül
 • Korlátlan számú cég kezelése