EPR összefoglaló bevalláshoz

Általános áttekintés 

Időtartam: 8 perc

Az új kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR) bevezetése Magyarországon komoly változásokat hozott a termékgyártók és forgalmazók életében. Az EPR keretében a gyártók és az első belföldi forgalomba hozók mostantól felelősek a körforgásos termékek után fizetendő díjakért, és ezeket a feladatokat a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. koordinálja és végzi. Az EPR bevezetését elsősorban környezetvédelmi okok indokolják, és célja a hulladék okozta környezeti terhelés csökkentése a következő évtizedekben. 

Tartalomjegyzék:  

 1. Általános áttekintés 
 2. A bevallás tartalmi részei 
 3. Kötelezettségek 
 4. Webshopok oldaláról történő áttekintés 
 5. Csomagoló gyártó illetve első csomagolást végző vállalkozások szemszögéből történő keresztmetszet 
 6. Dolphin - InvoicePro szoftver bevallás támogatása 

Általános áttekintés 
Az új kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR) bevezetése Magyarországon komoly változásokat hozott a termékgyártók és forgalmazók életében. Az EPR keretében a gyártók és az első belföldi forgalomba hozók mostantól felelősek a körforgásos termékek után fizetendő díjakért, és ezeket a feladatokat a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. koordinálja és végzi. Az EPR bevezetését elsősorban környezetvédelmi okok indokolják, és célja a hulladék okozta környezeti terhelés csökkentése a következő évtizedekben. 

Az EPR rendszer Magyarországon számos termékkategóriát érint: 

 • a csomagolásokat,
 • az egyszer használatos műanyag termékeket,
 • az elektronikus berendezéseket,
 • az elemeket és akkumulátorokat,
 • a gépjárműveket és alkatrészeiket,
 • a gumiabroncsokat,
 • a reklámhordozókat,
 • az irodai papírokat,
 • a sütőolajokat és -zsírokat,
 • a textiltermékeket
 • a fából készült bútorokat.

Ez a rendszer kiterjed: 

 1. webshopokra, amelyek becsomagolják a megrendelt árut 
 2. olyan vállalkozásokra, akik saját csomagolást biztosítanak termékeikhez 
 3. azokra, akik külföldről hoznak be termékeket, és először hozzák forgalomba azokat Magyarországon. 

A rendszer használatához készült egy útmutató (felhasználói kézikönyv), amely elérhető a következő linken: OKIRKAPU felhasználói kézikönyv

Az EPR rendszer bevezetése nemcsak a környezetvédelem szempontjából fontos, hanem ösztönzi a gyártókat a minőségi és hosszú élettartamú termékek előállítására is. Az EPR díjak összegekben is lefedi a környezetvédelmi termékdíj fizetését, így a vállalkozások számára ez akár költségmegtakarítást is jelenthet. 

Bevallási határidő: 2023. Október 20. 

Az EPR rendszer bevezetése tehát a környezetvédelmi és gazdasági szempontokat egyaránt szolgálja, és számos termékkategóriát érint. Az érintetteknek érdemes időben tájékozódniuk és megfelelő intézkedéseket tenniük az új rendszerrel való megfelelés érdekében. 

A bevallás tartalmi részei: 

A jogszabályoknak megfelelően elkészíthető és benyújtható a termékdíj bevallás, ha: 

 • tartalmazza a fizetendő környezetvédelmi termékdíjat,
 • a visszaigényelhető termékdíjat,
 • a szerződéssel vagy nyilatkozással átvállalt termékdíjat,
 • valamint az egyéni hulladékhasznosítást.

A beküldött termékdíj bevallás önellenőrzés keretében akár többször is módosítható.

Amennyiben az önellenőrzés során fizetési kötelezettség keletkezik, az önellenőrzési pótlék is fizetendő.

A termékdíj bevallást negyedévente, a tárgyévet követő hónap 20. napjáig kell benyújtani, és a fizetendő termékdíjat is ezen időpontig kell rendezni. 

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj bevallás a kötelezett nyilvántartásából kell elkészíteni, majd azt az Országos Hulladékgazdálkodási Hatósághoz kell benyújtani.

A bevallott adatokat a hatóság átadja a koncessziós társaságnak, amely ezek alapján készíti el a fizetési kötelezettséget tartalmazó számlát. A bevallás hibásan benyújtott változatát ugyanúgy felül lehet írni egy újabb bevallással, és bármilyen eltérés esetén a koncesszor által kibocsátott számlával kapcsolatban észrevételt vagy kifogást lehet tenni, bár a NAV rendszerében megszokott önellenőrzési lehetőség nem áll rendelkezésre. 

Kötelezettségek: 

Az alábbiakban találhatók teendők listája: 

 1. MOHU regisztráció szükséges, a nem lakossági ügyfeleknek: https://mohu.hu/nem-lakossagi-ugyfelek/gazdalkodo-szervezetek-es-intezmenyek-regisztracioja?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=MOL_MOHU_KKV&utm_content=text&gclid=EAIaIQobChMI3cbZ7uKLgAMVSvN3Ch30Bgv2EAAYASAAEgIbL_D_BwE 

 Aki kizárólag szolgáltatást nyújt annak nem kell regisztrálni a MOHU rendszerébe. 

 1. Regisztrálás az OKIR kapuban: https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/ 
 2. KÜJ Szám Igénylése az OKIR Kapun Keresztül: Az OKIR Kapu az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer, ahol a webáruház tulajdonosoknak KÜJ számot kell igényelniük az EPR rendszerhez. Az útmutató itt érhető el: https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/utmutato/27 
 3. Nyilvántartás: Nyilvántartást kell vezetni a felhasznált csomagolószerekről, amelyekből csomagolást készítettek. A felhasználás napja alapján kell rögzíteni ezeket az adatokat.
 4. Bevallás: Negyedévente össze kell állítani egy nyilvántartást a felhasznált csomagolószerekről és az értékesített EPR köteles termékekről, majd bevallást kell készíteni az OKIR Kapun keresztül.
 5. Fizetés: Az EPR díjat az OKIR Kapun keresztül beküldött bevallás alapján számlázza ki a MOHU, és ezt kell megfizetni. 
 6. Ezenkívül fontos megjegyezni, hogy a csomagolószer gyártói nyilatkozatot kérnek majd a webáruház tulajdonosoktól. A webáruházaknak meg kell érteniük és teljesíteniük ezeket az új kötelezettségeket. 

Webshopok oldaláról történő áttekintés:  

 
A Webáruház Tulajdonosoknak 2023 Július 1-től Életbe Lépő Kiterjesztett Gyártói Felelősség 

2023 július 1-jével Magyarországon életbe lépnek olyan rendelkezések, amelyek számos kérdést és aggodalmat vetnek fel a webáruház tulajdonosok körében. Az 80/2023. (III. 14.) Kormányrendelet részletesen szabályozza a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR) működését. Sokan felteszik maguknak a kérdést: "Mi közünk van nekünk a gyártói felelősséghez?" A továbbiakban részletesen megvizsgáljuk, hogy miért érint minden webáruház tulajdonost ez a kötelezettség, és milyen feladatok várnak rájuk. 

Az EPR és a Termékdíj Közötti Különbség 

A legtöbb webáruház tulajdonos eddig a termékdíjjal kapcsolatban voltak kötelesek tevékenykedni, amelyet a csomagolószer gyártója fizetett. Azonban az EPR és a termékdíj jogszabályok különböznek egymástól. Míg a termékdíj kifejezetten a csomagolóanyagra vonatkozik, az EPR a csomagolást is magában foglalja. Ennek eredményeként minden webáruház tulajdonosnak fontos tisztában lennie a két fogalom közötti különbségekkel. 

A Csomagolószer és a Csomagolás Különbsége: 

A jogszabályok meghatározzák a csomagolószer (A.,) és a csomagolás (B.,) fogalmát.

A., A csomagolószer minden olyan üres eszköz vagy anyag, amit fel lehet használni csomagolási célokra, és nem szükséges, hogy magában tartalmazzon terméket. A csomagolószer a csomagolóanyagot, a csomagolóeszközt és a csomagolási segédanyagot is magában foglalja. 

B., A csomagolás pedig az olyan termék, amelyet áru tartására, megóvására, átadására, szállítására és bemutatására használnak. Fontos megjegyezni, hogy az áru tartalmazza mindazt, amit a csomagolás tartalmaz, és nem minősül csomagolásnak, ha az a termék elválaszthatatlan része vagy egy helyhez rögzített tárolásra szolgáló eszköz. 

Következtetés: 

Az EPR rendszer bevezetése jelentős változásokat hoz a webáruház tulajdonosok életében. A csomagolásokkal és az EPR díjjal kapcsolatos új szabályokra való felkészülés és betartás elengedhetetlen, hogy ne csak a környezetvédelmi szempontokat szolgáljuk, hanem elkerüljük a büntetéseket és a jogi problémákat is. A legjobb, ha időben tájékozódunk, regisztrálunk, és szükség esetén szakértő segítségét vesszük igénybe az új kötelezettségek teljesítése során.

Csomagoló gyártó illetve első csomagolást végző vállalkozások részére: 

Tekintsük át egy példán keresztül:

A termék külföldi csomagolásból való kicsomagolását követően, belföldön vásárolt big-bag zsákokba történő csomagolás, lefóliázás és raklapon történő tovább értékesítést vizsgáljuk.

Az EPR-kötelezettség keletkezése kapcsán felmerülő kérdés a következő: A kicsomagolás során keletkezett csomagolóanyag után [16. § (2) b) + 17. § (1) a)], termékdíj-fizetési kötelezettség keletkezik, de vajon milyen jogszabályi alapja van az EPR-díj fizetési kötelezettségének a termék belföldi csomagolóanyagba történő becsomagolása és értékesítése során, feltételezve, hogy a fóliát, big-bag zsákot és raklapot előállító vállalkozás már teljesítette a díjfizetési kötelezettséget? [16. § (2) aa)] Az idézett jogszabályi rendelkezés szerint, "Az értékesített termékek csomagolóanyagai esetén is önöket terheli az EPR-regisztrációs és díjfizetési kötelezettség, a csomagolás első belföldi forgalomba hozatala jogcímén.” 

Az alábbiakban található az ezen esetekben törvényszabta megoldás: 

Külföldről származó csomagolás lebontása - másképpen kicsomagolás:

Az EPR-rendelet 80/2023. kormányrendelet 17. § (3) bekezdése alapján az EPR-kötelezettség a külföldről származó csomagolás eltávolításakor keletkezik "saját célú felhasználás jogcímén". Ez azt jelenti, hogy amikor a termék külföldről származó csomagolását véglegesen eltávolítják a terméktől, és ez az eltávolított csomagolás nem minősül belföldi gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, újrahasználható csomagolásnak, akkor az EPR-kötelezettség keletkezik. 

Termék belföldi csomagolóanyagba történő becsomagolás és értékesítés:

Az EPR-rendelet értelmében az EPR-kötelezettség nemcsak a külföldi csomagolás eltávolításakor keletkezik, hanem azoknál a csomagolásoknál is, amelyekbe a termék belecsomagolásra kerül. A csomagolás fogalmát már fentebb deklaráltuk. 

Ezért az EPR-kötelezett nem a fóliát, big-bag zsákot és raklapot előállító vállalkozás lesz, hanem a terméket ezekbe a csomagolásokba becsomagoló és azokat a belföldi piacon értékesítő vállalkozás. Az EPR-díj fizetési kötelezettsége ezen munkát - szolgáltatást végző cégre hárul, mivel az ő tevékenysége során keletkezik a csomagolás, és ő az első belföldi értékesítője annak. 

Fontos megjegyezni, hogy bár a környezetvédelmi termékdíj valóban a csomagolóanyagot terheli annak első belföldi értékesítésekor, a kiterjesztett gyártói felelősségi díj (EPR) kapcsán a csomagolás létrehozójának van kötelezettsége. A gyártó azonban az általa fizetendő környezetvédelmi termékdíjból levonhatja az általa megfizetett EPR-díjat, de ebben az esetben is figyelemmel kell kísérni a jogszabályok esetleges további változásait és pontosításait. 

Dolphin InvoicePro és StorePro szoftverek támogatása a bevallás elkészítésben: 

 1. Az InvoicePRO szoftver az EPR (Kiterjesztett Gyártói Felelősségi) bevallás támogatását segíti a következő módokon

Az adott bevallási időszakban értékesített termékek fogalmának mennyiségi kimutatásával tudjuk segíteni a felhasználóinkat. 

Két lekérdezéssel bővítettük a Számlák listájában a Lista nyomtatása funkciót: 

 • -Eladott termékek összesítése jogcímkódra néven azoknak, akik használnak kódot a számlázási tételekhez 
 • -Eladott termékek összesítése jogcímnévre néven azoknak, akik nem, vagy nem minden esetben használnak kódot a számlázás során. 
 • A számlázó programban nincs beszerzés rögzítési lehetőség, ezért csak az eladások utáni adatszolgáltatás alapadataival tudjuk támogatni a csak számlázó programot felhasználókat.
 • A lekérdezések kirakhatók excel formátumba (is). A KF kódokat tudják hozzárendelni a szükséges tételekhez és összesíteni az adatokat kódonként a bevalláshoz. 

A két lekérdezés a InvoicePro Számlázó program szokásos, Dolphin Update programon keresztüli frissítésével kerül be a rendszerbe. 

 1. Adatgyűjtés bevalláshoz StorePro szoftverrel rendelkező partnereink részére: 

Alapvető feltétel, hogy a cikktörzsben rögzítésre kerüljenek a KF kódok. 

Ennek módjairól korábban írtunk, melyet a következő linkre kattintva elolvashatja: EPR - Gyártói felelőség vállalási díj kezelésének módjai (dolphin.hu) 

Kétféle lekérdezési lehetőséget hoztunk létre, hogy tudjanak választani a jogszabályi lehetőségeknek megfelelően: 

 • -EPR jelentés beszerzés alapjánnevű lista a megadott időszakban érkezett beszerzésekből dolgozik 
 • -EPR jelentés eladás alapjánnevű lista pedig a megadott időszakban értékesített termékek alapján gyűjti össze az adatokat összesítve illetve részletezve, hogy miből tevődik össze az összesítés. Ennél a lekérdezésnél még azt is jelöljük, hogy a vevők milyen partner kategóriába tartoznak, hiszen a legalább 60%-ban külföldre értékesítéseknél nincs bevallási kötelezettség. 

A cikktörzs EPR-el kibővített alapadatai a 2.0.1865 vagy a feletti verzióknál kerültek be a StorePro programba. A lekérdezések az egyedi listák miatt nem tudnak automatikusan frissülni, ezért lista igényét kérjük jelezze e-mailen! 

Mi szükséges az EPR díj levonásához a termékdíjból ? 

Akik érintettek mind a termékdíj, mind az EPR díj bevallásban, fontos információ, hogy megjelent az új nyomtatvány 23TKBEV néven. Ebben tudják érvényesíteni az átvállalásokat és visszaigényléseket. A nyomtatvány az ÁNYK (Általános Nyomtatvány kitöltő) alkalmazáson keresztül tölthető le. A nyomtatvány itt tölthető le: https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek 

Az alapbeállítások lépéseiről bővebben a következő tudástár cikkben olvashat: https://dolphin.hu/hasznos/blog/496-epr-kezelesmodja 

Ezen fejlesztések révén az InvoicePRO szoftver könnyíti meg az EPR bevallások elkészítését és azokhoz szükséges adatok lekérdezését, így segítve a felhasználókat az átlátható és hatékony adatkezelésben és jelentéskészítésben az EPR vonatkozásában. 

Jó olvasást kívánunk és várjuk véleményüket visszajelzés űrlapon 

Vissza a többi BLOG-hoz